hits

Innkalling til årsmøte 25 Februar 2016

Torsdag 25. februar 2016

kl 18.00- 20.00 i Sankt Jakob Kirke

Frist for innmelding av saker er 11. februar 2016

Årsmøtesaker i henhold til vedtektene.

Nygård Vel er en frivillig organisasjon som arbeider for trygge og trivelige bomiljø og friområder på Nygård.

De viktigste sakene som prioriteres av velforeningen er:

  • Vern om de sparsomme friområdene vi har innenfor strøket vårt. Vi ønsker å ha et trivelig og trygt utemiljø for alle som bor her.

  • Bossutfordringene i strøket. 

  • Deltaker i Frivilligsentralen på Møhlenpris 

  • Være et kontaktledd til kommunale og andre myndigheter

  • Følge opp større utbyggingsplaner i området

  • Reduksjon av gjennomkjøringstrafikken og fremmedparkeringen.

    Dersom du er interessert i disse og andre saker som Nygård Vel arbeider med takker vi deg om du vil støtte oss økonomisk vha. giroen nedenfor. Ta kontakt om du har noen saker du mener Nygård Vel bør ta opp med kommunen eller andre.

Styret setter pris på et bidrag på kr 200,- til Nygård Velforening for 2016. Beløpet betales til:

Nygård Velforening

v/Stein Louis Rasmussen

Fosswinclesgate 26

5007 Bergen

Bank konto nr: 0539.18.33836

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE 

1. Velkommen ved leder Steinar Bjørseth 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og foretningsorden 

3. Valg av møteleder og referent 

4. Behandle Årsmelding 2015 

5. Godkjenne regnskap for 2015 i revidert stand v/ kasserer Stein Louis Rasmussen 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

7. Valg 2016 v/ Leder Asbjørn Halstensen

 

Innlegget er hentet fra Nygård vel sin tidligere blogg http://nygaardvel.blogspot.no

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Nygård velforening

Nygård velforening

30, Bergen

Den nye bloggen til Nygård velforening. Tidligere blogg http://nygaardvel.blogspot.no

Kategorier

Arkiv