hits

ÅRSBERETNING 2015 - Nygård Velforening

Leder: Steinar Bjørseth
Kasserer: Stein Louis Rasmussen
Styremedlemmer:
Sissel Lillebostad
Sigmund Hopsdal
Rune Hansen
Sidsel Lønningen

 


Varamedlem: 

Linda Eide

Bjørg Inger Jordal

 

Lillian Hauge
Revisor: Grethe Unstad
Valgkomite
Asbjørn Halstensen 
Svein Sunnarvik

- Vi hadde 17 bidragsytere i 2015.
- Beholdning 31.12.2015 (bank/kasse) kr 26.242,05.

Nygård velforening har en blogg, http://nygaardvel.blogspot.com/. 

I løpet av 2015 har styret hatt 5 møter: 15.1, 13.4, 17.6, 10.9 og 5.11. I tillegg var årsmøte 2014 18.februar 2015. Møtene har vært avholdt i Sankt Jakob (Småkirken), og styret setter stor pris på at Kirken gir oss tilgang til lokalet. Ett av møtene var avholdt på Hotel Ørnen.

Vi er medlem i Nygårdsparken Venner.
Saker som har blitt behandlet i 2015:

Nye tiltak i Nygårdsparken

Det har skjedd lite i Nygårsparken i 2015. 

Velforeningene var tilfreds til forslaget til Bergen Kommune for Nygårdsparken, Knutepunktet og Langedammen. Alle støttet forslaget. 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/gronn-etat/9535/9713/article-126910

 

Arbeidet stoppet opp sen sommeren 2015 av Bergen Kommune. 

Samarbeidsarena for Velforeningene i område.

 

Følgende velforeninger deltar: Nygårsparken, Møhlenpris, Nøstet/Sydnes, Nygårdshøyden, Djerv og Nygård. Det har vært ett møte i 2015. 

 

Nygård Velforening har deltatt på 2 møter i regi av BergenByLiv. Link til facebook gruppen. En fellesside for velforeningene i Bergen sentrum og andre sentrumsentusiaster.

 

Arbeidsstøy fra Bybanen

 

Vi har tatt kontakt med Bybanen, kommunen og fylke. Vi får ulike tilbakemeldinger fra de 3 nevnte aktørene. 

 

 Gatetunsgaten Jonas Reinsgate åpnes for biltrafikk fra Nygårdsgaten.   

 

Statens vegvesen har bestemt at fra mandag 2. mars 2015 skal gatetunsgaten Jonas Reinsgate åpnes for biltrafikk fra Nygårdsgaten. Dette grunnet arbeid i Lars Hillesgate 30. For oss som bor i Jonas Reinsgate er dette selvfølgelig skuffende! Ganske mange biler kjører nå inn i den smale brosteinslagte gaten. Gaten som var ment som et gatetun er nå blitt en farlig gjennomfartsvei.

 

Vi har forståelse for byggingen, men vi ønsker at det blir satt opp et skilt som viser en fartsgrense på maks 30 km/t.

 

Styret i Nygård Velforening var enige med Jonas Reinsgate Borettslag. Nygård Velforening har tatt dette opp med Statens vegvesen uten vellykket resultat.

 

Åpning av Universitetsaulaen 2.september 2015 

 

Nygård Velforening deltok på det flotte arrangementet. Resultatet av ombyggingen var strålende.

 

http://www.uib.no/universitetsaulaen

 

 Samarbeidsmøte om nærmiljøet i kvartalet til Daniel Hansens gate 5A

 

Sakene som ble diskutert var boss, bruk av bakgården, måkeplager, parkerte biler, gatetun (Daniel Hansens gate), integrering, aktører man ønsker å samarbeide med, dugnad og Sumo i Nygårdsgaten 33. Nytt møte tirsdag 23. februar 2016 kl 18-20

 

 

Media City Bergen

Styret ønsker kontakt med styret / administrasjonen i  Media City Bergen. Målet er å samarbeide om utvikling av nærområde. Møte avholdes i begynnelsen av 2016.

Bærekraftig liv

Det ble avholdt et felles møte (Nygårdshøyden, Sydnes/Nøstet og Nygård) søndag 22.mars, samt oppfølgingsmøte 23.april. Det er opprettet et Bærekraftig liv for Sydneshalvøenhttp://www.barekraftigeliv.no/nettverk

 

 Innspill til kommuneplanen Bergen 2030

Det ble gitt fra 11 velforeninger i Bergen sentrum. Innspillet ligger her:

http://nygaardvel.blogspot.no/2015/06/velforeningene-og-bergen-2030-uttalelse.html

 

El-bil ladding i Bergen sentrum

Nygård Velforening sitt innspill til bystyret i Bergen: Legge til rette for tilstrekkelig antall ladestasjoner i bygarasjen.

 

Grønn strategi

Velforeningen har gitt innspill til Bergen Kommune. 

http://nygaardvel.blogspot.no/2016/01/innspill-til-grnn-strategi-bergen.html

 

 Årlig rengjøring / kosting av gatene

Styret har fått følgende tilbakemelding fra Bergen Kommune, Samferdselsetaten:

Nygårdshøyden ? samtlige gater vest for Håkonsgaten/Nygårdsgaten mellom Johanneskirken og Jahnebakken kostes annenhver uke.

Nedre Nygård ? resterende gater mellom Lars Hillesgate, Nygårdsgaten og Strømgaten kostes annenhver uke fra 1. september til 30. april. Mellom 1. mai og 30. august kostes gatene hver uke.

Resultatet av kostingen er avhengig av hvor god fremkommeligheten til kostebilen er og hvor mange biler som står parkert i gaten.

 

 Frivillig sentralen
Sigmund Hopsdal er styremedlem og Stein Louis Rasmussen er varamedlem i styret for Vitalitetssenteret Frivilligsentral for Nygård velforening. Stein Louis Rasmussen var styremedlem i første halvår 2015.

 

Banner for Nygård Vel
Vi har 2 bannere for Nygård Vel. Steinar Bjørseth har begge bannerne hjemme. Det står: Nygårdsdagene

Bergen Byarkiv, Kalfarveien 82
Etter avtale mellom Stiftelsen Lokahistorisk Arkiv i Bergen og Nygård Vel, ligger nå arkivet for velforeningen hos ovennevnte arkiv til fri benyttelse for de som er interessert.

 

innlegget er hentet fra Nygård vel sin tidligere blogg http://nygaardvel.blogspot.no

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Nygård velforening

Nygård velforening

30, Bergen

Den nye bloggen til Nygård velforening. Tidligere blogg http://nygaardvel.blogspot.no

Kategorier

Arkiv