hits

Referat styremøte 20. januar 2016

Sted: Sankt Jakob kl 17.30-18.40

Deltakere: Stein Louis Rasmussen, Rune Hansen, Sissel Lønningen, Sissel Lillebostad og Steinar Bjørseth

Sak 13-2015 Media City Bergen

Styret ønsker kontakt med styret / administrasjonen i Media City Bergen. Målet er å samarbeide om utvikling av nærområde. Vi er invitert til et samarbeidsmøte med Entra AS, som er eier av bygget. Møte var avtalt til 19.november i Nonnesetergaten 4, men styreleder ble forhindret fra å delta. Nytt møtetidspunkt avtales.

Sak 15-2015 Invitere den Somaliske forening til neste møte. 

Styreleder har vært i kontakt med medlemmer av den somaliske forening, og fikk telefon nr. til leder. Styreleder har ringt og sendt sms, uten å få tilbakemelding. Styreleder følger opp saken.

Ref. lokale i Nygårdsgaten / Lyder Sagens gate 

Sak 1-2016 Familiedag Jusrevyen 2016

Styret støtter dette gode tiltaket, og ønsker at alle beboerne om å kjøpe billett. Jusrevyen 2016 har spilleperiode fra fredag 29. januar til og med lørdag 6. februar 2016. Her er link til mer informasjonen om arrangementet.  https://www.facebook.com/events/1552611471727040/ Billettene koster 130 kr, og det er mulig å reservere ved å sende en mail til jusrevyenbilletter@gmail.com

Sak 2-2016 Søppel ved eiendommen Nygårdsgaten 39

Styret sendte en mail til Bergen Kommune (trafikketaten@bergen.kommune.no), p.g.a. overfylte avfallsbeholdere og avfall over fortau. 

Vi fikk følgende svar:

Trafikketaten har daglig kontroll i området Nedre Nygård / Nygård, da dette viser seg å være ett område med utfordringer gjeldende avfallshåndtering.

Det utferdiges gebyr for overtredelse av politivedtektens bestemmelser gjeldende avfall. Disse gebyrene er ment å korrigere uønsket adferd gjeldende gårdseieres plikter etter politivedtekten.

Noen adresser går ofte igjen, og disse blir da også gebyrlagt.

Trafikketaten vil fortsatt ha sterkt fokus på området, og vil tilskrive adresse der avfallsbeholdere blir stående på offentlig grunn utover tømmedag, og som skaper avfallsproblemer.

Disse vil da etter en periode bli fjernet, om ikke forholdene har bedret seg.

Konklusjon: Styret oppfordrer alle til å sende mail til trafikketaten@bergen.kommune.no når det er overfylte avfallsbeholdere og avfall over fortau. 

Sak 3-2016 Årsmøte 2015

 

  • Årsmøte dato er torsdag 25.februar kl 18-20 i Sankt Jakob Kirke

  • Forslag til årsberetning, dagsorden for årsmøte og girotekst 2016 ble godkjent av styremedlemmene

  • Styreleder tar kontakt med valgkomitéen, slik at de kan starte sitt valgarbeid. 

  • Distribusjon av innkallingen til årsmøte utføres av Stein Louis. Resten av styret legger innkallingen i postkassen der man bor.

Neste styremøte avtales av det nye styret. 

Møtereferatet ble lest og godkjent i møte.

Saker som styret har fokus på i 2016:

Rengjøring / kosting av gatene.

Nygårdshøyden - samtlige gater vest for Håkonsgaten/Nygårdsgaten mellom Johanneskirken og Jahnebakken kostes annenhver uke.

Nedre Nygård resterende gater mellom Lars Hillesgate, Nygårdsgaten og Strømgaten kostes annenhver uke fra 1. september til 30. april. Mellom 1. mai og 30.august kostes gatene hver uke.

innlegget er hentet fra Nygård vel sin tidligere blogg http://nygaardvel.blogspot.no

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Nygård velforening

Nygård velforening

30, Bergen

Den nye bloggen til Nygård velforening. Tidligere blogg http://nygaardvel.blogspot.no

Kategorier

Arkiv